รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา สร้างความเท่าเทียม ให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญากว่า ๑๓ ล้านบาท

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con