รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ดีอีเอส เปิดตัวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รองรับข้อกำหนดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประเดิมกิจกรรมแรกจัดเวที “PDPA –Privacy for All”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con