รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงค์ทุกพระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกร ให้ผ่านพ้นวิกฤติอุทกภัย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con