รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมต. นร. นาย เทวัญ ฯ ขอบคุณภาคเอกชนผู้ผลิตรองเท้ายางพารา ร่วมสนับสนุนรองเท้ายางพาราแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con