รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมว.พม. มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con