รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมชลประทาน ยืนยันโครงสร้างหลัก และตัวอาคารประกอบฝายกั้นน้ำลำพะยัง จ.กาฬสินธุ์ มีความมั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งานได้ตามปกติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con