รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีลงเรือตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ หมู่บ้านกุดชุม อุบลราชธานี ยืนยันรัฐบาลไม่ทอดทิ้ง พร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มที่ เพราะเป็นบ้านและแผ่นดินของคนไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con