รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีเผย ในหลวงทรงห่วงใยประชาชนถูกน้ำท่วม ทั้งทรงแนะแนวทางแก้ปัญหาเป็นระบบ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con