รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีมั่นใจศักยภาพประเทศไทย ดึงประชาชน ข้าราชการและรัฐบาล มีส่วน ร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con