รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-การลงโทษบุตรหลานควรใช้วิธีที่เหมาะสม หากผู้ปกครองทำเกินสมควรหรือใช้ความรุนแรงมากเกินไป อาจเข้าข่ายความผิดทั้งทางแพ่งและอาญาได้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con