รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีห่วงใยพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี และในพื้นที่น้ำท่วม ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด กำชับหน่วยงานของรัฐให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con