รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมต.เทวัญ พบปะพี่น้องประชาชนกลุ่ม P-move ผลเป็นที่พอใจทุกฝ่าย หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con