รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับศาลอุทธรณ์ เพื่อพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con