รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-มหาดไทย จัดสัมมนาฯ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เน้นการบูรณาการ และการพัฒนาเชิงพื้นที่ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con