รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สมอ. ภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ ISO ตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจพอเพียงเป็นมาตรฐานระดับโลก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con