รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรี ย้ำเป้าหมายนโยบายพลังงานแห่งชาติ ปรับแผนฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มอนาคต มุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con