รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ทูตฯ เมียนมา หารือ‘หม่อมเต่า’กรณีปิดศูนย์เรียนรู้เด็กเมียนมา จ.ระนอง พร้อมขอลดค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าวที่ขออยู่ต่อเป็นการชั่วคราว

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con