รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยอุทกภัย จ.ยโสธร ระบุรัฐบาลพร้อมเยียวยา ดูแลประชาชนที่เดือดร้อน ให้ทุกคนมีกำลังใจ กำลังกายที่แข็งแรง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con