รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการกำกับและดูแลแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการร่วมกัน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con