รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สวธ.สนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดการแสดงโขนพระราชทาน ตอน "สืบมรรคา" ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2562 จองบัตรได้แล้วันนี้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con