รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายจากโครงการพัฒนาลายผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ปี 2562

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con