รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในโอกาสการแถลงข่าวร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con