รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีย้ำการเรียน Coding ช่วยสร้างกระบวนการคิด เน้นเสริมทักษะสร้างคนรุ่นใหม่ให้ประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con