รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีชื่มชมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้าน จ.ยะลา ยกระดับสู่เมืองทุเรียน พร้อมส่งเสริมวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con