รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่ จ.ยะลา ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ ย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ของพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con