รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con