รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สหภาพยุโรปและไทยพร้อมให้มีการลงนามในร่างความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (Partnership and Cooperation Agreement: PCA)

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con