รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“เฉลิมชัย” ผนึกพลังทูตเกษตรปรับแผนยุทธศาสตร์ ชู “การตลาดนำการเกษตร มุ่งเน้นการสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก ความร่วมมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพ”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con