รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีประชุม 4 หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ เห็นชอบกรอบวงเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3.2 ล้านล้านบาท เตรียมนำเสนอ ครม. 6 ส.ค.นี้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con