รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนพร้อมสานต่อข้อริเริ่มของผู้นำอาเซียน เพื่อประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีความยั่งยืนในทุกมิติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con