รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con