รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Blockchain หวังนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con