รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา กำหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con