รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ห่วงการท่องเที่ยวภูเก็ตและภาพลักษณ์ประเทศไทยเสียหาย กรณีพฤติกรรมเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ขอร้องภาคประชาสังคมเป็นหูเป็นตาอย่าปล่อยให้พฤติกรรมเช่นนี้ทำลายชื่อเสียงประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con