• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
เตรียมทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญข้าวทองคำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายประเสริฐ โกศัลวัตร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าวทองคำ

      นายประเสริฐ โกศัลวัตร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญดังกล่าวซึ่งทำด้วยทองคำ น้ำหนัก 29 บาท เส้นผ่าศูนย์กลาง 9.9 เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านหลังมีข้อความ 80 พรรษา เบื้องบนข้อความมีตราอุณาโลม เบื้องล่างมีรวงข้าว และข้อความว่า ข้าวทองคำ รูปเลข  9 ในหยดน้ำกลางรวงข้าว เปรียบเสมือนน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทย และรูปดอกบัว เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจ ทรงเป็นกษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยทศพิศราชธรรม และข้าวทองคำ เปรียบเสมือนข้าวมีค่าเหมือนทองคำ มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของคนในชาติ ด้านในเหรียญ ประกอบด้วย ก้อนทอง ที่ทำเป็นลักษณะก้อนดินฝังด้วยเมล็ดข้าว 9 พันธุ์

          เหรียญดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในการที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา และผลิตข้าวไทย และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พร้อมกันนี้จะได้กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรยีน ที่ควบคุมความหอมในข้าว ซึ่งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ค้นพบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปกป้องการนำยีนความหอมของข้าวไปใช้ประโยชน์ทางการค้า ซึ่งได้มีการจดสิทธิบัตรแล้วใน 10 ประเทศ

ที่มา    : สำนักข่าวไทย
ผู้เสนอ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษก