• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายธีรัตถ์  รัตนเสวี

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายภักดีหาญส์  หิมะทองคำ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี