• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กรมการขนส่งทางบก ช่วยเหลือผู้ว่างงานให้เรียนขับรถบรรทุก-รถโดยสารฟรี
กรมการขนส่งทางบก เตรียมช่วยเหลือผู้ว่างงานให้เรียนขับรถบรรทุกหรือรถโดยสารฟรี คาดดำเนินการได้ภายในเดือนมีนาคม 2552
นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้รับนโยบายจาก นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการจัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับปัญหาการว่างงานด้วยการหาอาชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ได้เตรียมจัดทำโครงการเปิดสอนขับรถบรรทุกและรถโดยสารแก่ผู้ว่างงาน เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และฝึกฝนการเป็นนักขับรถที่ดี เพื่อสร้างนักขับรถมืออาชีพออกสู่ตลาดแรงงาน โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งมีที่พักและอาหาร รวมทั้งเบี้ยเลี้ยงยังชีพให้ด้วย คาดว่าจะเปิดสอนได้ภายในเดือนมีนาคม 2552
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กรมการขนส่งทางบก อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ในการเปิดสอนขับรถบรรทุกและรถโดยสารแก่ผู้ว่างงาน โดยจะเปิดเรียนสอน 2 หลักสูตรด้วยกันคือ หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน สอนผู้ที่ขับรถยนต์ขนาดเล็กเป็นแล้วต้องการเรียนขับรถขนส่งขนาดใหญ่เพื่อประกอบอาชีพ และหลักสูตรระยะยาว 2 เดือน จะเริ่มสอนตั้งแต่ผู้ที่ยังขับรถไม่เป็นจนสามารถขับรถขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เพื่อใช้ประกอบอาชีพได้ เปิดรับสมัครหลักสูตรละ 100 คนต่อรุ่น ทั้งนี้ ในระยะแรก จะเปิดสอนที๋ศูนย์สอนขับรถยนต์อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และที่ศูนย์สอนขับรถและพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร และคาดว่าจะขยายโครงการดังกล่าวไปยังโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบกที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดชัยภูมิในโอกาสต่อไป
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและโรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-3260 หรือที่ศูนย์สอนขับรถยนต์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2569-1946-7 หรือ Call Center 1584

ที่มา    : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ผู้เสนอ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษก