• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ถาม-ตอบ

คำถาม – คำตอบ นโยบายรับจำนำข้าว

 

 

คำถาม – คำตอบ นโยบายรับจำนำข้าว

 

……………………………………………..

 

ถาม โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ถูกโจมตีว่าทำให้รัฐบาลขาดทุนเป็นแสนล้าน
ตอบ รัฐบาลไม่ขาดทุนมากอย่างที่ถูกกล่าวหา และมั่นใจว่า ตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จนถึงไตรมาสสุดท้ายของปีหน้า กระทรวงพาณิชย์จะสามารถขายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 54/55 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 55 ได้ไม่ต่ำกว่า 260,000 ล้านบาท แบ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายปีนี้ 85,000 ล้านบาท ไตรมาสแรกปีหน้า 40,000 ล้านบาท ไตรมาสสอง 30,007 ล้านบาท ไตรมาสสาม 50,000 ล้านบาท และไตรมาสสี่ 55,800 ล้านบาท จากงบประมาณที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทั้ง 2 ฤดูกาลประมาณ 280,000 ล้านบาท

ถาม
มีการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 7 ล้านตันจริงหรือไม่
ตอบ สำหรับการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) นั้นยืนยันว่ามีการขายออกไปจริงมากกว่าล้านตัน และสัญญาขายข้าว 7 ล้านตันมีอยู่จริง ซึ่งรูปแบบการขายแบบหน้าคลัง ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศในฐานะตัวแทนจะขายหมดตั้งแต่หน้าโกดัง จากนั้นประเทศผู้ซื้อจะว่าจ้างเอกชนรายใดก็ได้เป็นผู้ทำหน้าที่ปรับปรุงสภาพและส่งออกไป ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ยอดการส่งออกไม่ขึ้นว่าเป็นการขายโดยรัฐบาลแต่ยืนยันว่าข้าวไม่ได้อยู่ในประเทศแน่นอน เพราะประเทศผู้ซื้อจะต้องส่งหนังสือยืนยันการส่งออกข้าวไปต่างประเทศมาให้กรมการค้าต่างประเทศ

ถาม ปีนี้ประเทศไทยยังรักษาแชมป์ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกได้หรือไม่
ตอบ ไทยยังรักษาแชมป์ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกไว้ได้แน่นอน โดยคาดว่า ปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 8.5 ล้านตัน แบ่งเป็นการส่งออกของเอกชน 6.5 ล้านตัน ที่เหลือเป็นการส่งออกแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) จากสัญญาที่รัฐบาลได้ทำการซื้อขายข้าวแบบจีทูจีกับรัฐบาลจีน บังกลาเทศ โกตดิวัวร์ อินโดนีเซีย รวม 6 สัญญา ปริมาณ 7.328 ล้านตัน ซึ่งทั้งหมดเป็นสัญญาที่เปิดแอลซีแล้ว ไม่ใช่แค่เอ็มโอยู และเริ่มทยอยส่งมอบได้ในปีนี้ 2 ล้านตัน ส่วนที่เหลือจะส่งออกได้ครบในปีหน้า ดังนั้นยืนยันว่าการขายข้าวจีทูจีจึงเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ออร์เดอร์ลม ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้เปิดให้ผู้ส่งออกประมูลซื้อข้าวรัฐอีกด้วย

ถาม โครงการนี้ ถูกโจมตีว่าเป็นการผูกขาดไม่ให้เอกชนเข้าสู่ตลาดในการซื้อขายข้าว
ตอบ โครงการรับจำนำข้าวไม่ได้เป็นการผูกขาดไม่ให้เอกชนเข้าสู่ตลาดในการซื้อขายข้าว และไม่มีกฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาลข้อใดที่ห้ามเอกชนซื้อข้าวในตลาดข้าวเปลือก ไม่ว่าจะซื้อต่ำกว่าหรือมากกว่ารัฐบาล

ถาม สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 55/56 ซึ่งจะมีข้าวเป็นจำนวนมาก จะมีปัญหาเรื่องโกดังสินค้าเก็บข้าวเปลือกหรือไม่
ตอบ ขณะนี้มีภาคเอกชนเจ้าของโกดังสินค้าที่ใช้เก็บข้าวเปลือกและพืชผลทางการเกษตรแสดงความจำนงสมัครเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 55/56 จำนวนมาก และล่าสุดองค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้ว่าจ้างให้เก็บข้าวปริมาณรวม 2 ล้านตันข้าวสารแล้ว และหลังจากนี้จะเร่งเดินหน้าตรวจสอบคุณสมบัติเอกชนที่ต้องการร่วมโครงการเพื่อทำสัญญาว่าจ้างเพิ่มอีก คาดว่าในส่วนการดูแลของ อคส. จะเตรียมพื้นที่สำหรับข้าวสารจากโครงการปริมาณรวม 5-6 ล้านตัน การเปิดรับโกดังเพิ่ม คาดว่าจะเพียงพอกับข้าวที่จะเข้าสู่โครงการได้ทั้งหมด เพราะปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดช่วงนาปี จะมีประมาณ 25 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 15 ล้านตันข้าวสาร แต่ในจำนวนนี้ข้าวส่วนใหญ่อยู่ในส่วนองค์การตลาดเพื่อเกษตร (อ.ต.ก.) รวมถึงข้าวในโรงสี พ่อค้า และข้าวจำนำยุ้งฉาง ทำให้คาดว่าจะเหลือข้าวอยู่ในโกดังรับผิดชอบ อคส. เพียง 5-6 ล้านตัน


……………………………………..กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์
สำนักโฆษก
10 ตุลาคม 2555