• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ก.คมนาคม เตรียมก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา เพื่อลดปัญหาการจราจรและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
กระทรวงคมนาคม เตรียมก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร เพื่อลดปัญหาการจราจรและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มีแผนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร วงเงินรวมกว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ภายในปี 2553 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3-4 ปี เบื้องต้นจะใช้การลงทุนรูปแบบรัฐบาลและเอกชนลงทุนร่วมกัน (Public private Partnership : PPP) โดยพิจารณาเป็น 2 แนวทาง ประกอบด้วย การร่วมลงทุนแบบให้เอกชนเป็นผู้ก่อสร้างและรับสัมปทาน หรือแนวทางที่ 2 การให้เอกชนลงทุนก่อสร้าง และมอบให้รัฐบริหารจัดการเก็บค่าผ่านทางใช้คืนหนี้เอกชน
ด้านนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เมื่อเส้นทางดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น จากเดิมต้องใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่งโมงครึ่ง-3 ชั่วโมง เหลือเพียง 2 ชั่วโมง และลดการจราจรคับคั่งในช่วงเทศกาลสำคัญ ส่วนอัตราค่าผ่านทางจัดเก็บตามเส้นทางอื่น ๆ คือ กิโลเมตรละ 1 บาท
ที่มา     : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ผู้เสนอ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษก