• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สพฐ.-กรมอนามัย รณรงค์โรงเรียนห้องน้ำสะอาด ลดเด็กกลั้นปัสสาวะ
สพฐ.-กรมอนามัย รณรงค์โรงเรียนห้องน้ำสะอาด ลดเด็กกลั้นปัสสาวะ
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย และภาคเอกชน แถลงข่าวการสร้างเครือข่ายส้วมโรงเรียนสู่มาตรฐานความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย หรือ HAS (Healthy, Accessibility, and Safety) ผลักดันโครงการ “ห้องน้ำของหนู” โดยวันนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณส้วมได้มาตรฐาน HAS ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการยกระดับส้วมโรงเรียนอีก 16 แห่ง ซึ่งได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา สำหรับโครงการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ปี 2549 ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมแก่โรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ ดำเนินการแล้ว 49 โรงเรียนใน 12 จังหวัด รวมห้องน้ำที่ได้รับการปรับปรุง 526 ห้อง

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวด้วยว่า ส้วมเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องการให้ปรับปรุงมากที่สุด โดยเฉพาะปัญหาความไม่สะอาดและมีกลิ่นเหม็น จำนวนไม่เพียงพอ และคิดว่าส้วมไม่ปลอดภัย จนเด็กจำนวนมากจึงกลั้นปัสสาวะเป็นประจำ โดยเฉพาะนักเรียนหญิงกว่าร้อยละ 70 แม้แต่ในกรุงเทพฯ ซึ่งกระทบต่อคุณภาพสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนในห้องเรียน และยังเสี่ยงต่อการผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะด้านที่ปรึกษา สพฐ.กล่าวว่า ล่าสุดได้ปรับปรุงแบบส้วมโรงเรียนให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัยแล้ว แม้ทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้นแต่เพื่อสุขอนามัยของนักเรียน

ที่มา     : สำนักข่าวไทย
ผู้เสนอ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษก