• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สถานการณ์ข่าว

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวกระทรวงวัฒนธรรมส่งความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ แก่ประชาชน พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบัณฑิตพัฒนศิลป์ มานัส ทารัตน์ใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสิรินชญา กันธิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนายสมชาย ณ นครพนม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมการแถลง ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เข้าครม. ปรับปรุงกฎหมายเดิม 2 ฉบับที่ใช้มา 22 ปี ให้ทันสมัยและทันกลยุทธ์การตลาดบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ เพิ่มอายุผู้ซื้อจาก 18 ปีเป็น 20 ปี ปรับปรุงความหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบครอบคลุมถึงมอระกู่ มอระกู่ไฟฟ้าและบุหรี่ไร้ควัน ห้ามการส่งเสริมการขาย คาดจะช่วยลดค่ารักษาและความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากนักสูบหน้าใหม่ปีละ 15,600 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (ภาคกลาง) โดย "เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ” พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงสาธิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ณ บริเวณพื้นที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ บริเวณพื้นที่ต่อเนื่องโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พันเอก ดิเรก ศรีสุริยะกุล ผู้แทนสำนักพระราชวัง นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน กว่า 500 คน

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

วันนี้ (18 ธันวาคม 2557) นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิด มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการขยายฐานภาษีบางประเภทซึ่งหนึ่งในภาษีนั้น คือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมธนารักษ์ เป็นฐานในการจัดเก็บภาษี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โชว์ยอดขายทรัพย์ NPA หรือบ้านมือสอง 11 เดือน ทำได้แล้วกว่า 2,100   ล้านบาท ใกล้เคียงเป้าทั้งปีที่กำหนดไว้ 2,300 ล้านบาท พร้อมเพิ่มทางเลือกการเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น ด้วยการคัดบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA ธอส.คุณภาพดี ทำเลเด่น จำนวนกว่า 1,750 รายการ ประมูลขายพร้อมกันทั่วประเทศ ในงานประมูลทรัพย์สินของธนาคาร ครั้งที่ 3/2557 วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 พร้อมส่วนลดสุดพิเศษถึง 40% จากราคาจำหน่ายปกติ โดยราคาเริ่มต้นประมูลถูกสุดเพียง 70,000 บาทเท่านั้น ผู้ชนะประมูลรับสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 12 เดือน หรือหากไม่มีเงินดาวน์ ธอส. จัดให้กับแคมเปญเงินดาวน์ผ่อนได้ปลอดดอกเบี้ยนาน 12 เดือน เข้าอยู่ได้ระหว่างผ่อนดาวน์

กระทรวงสาธารณสุข เผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางที่เก็บที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และจังหวัดอุบลราชธานี น้ำหนักรวมกว่า 7,646กิโลกรัม  มูลค่ากว่า 6,578 ล้านบาท  เป็นยาบ้ามากที่สุด น้ำหนักกว่า 1,754 กิโลกรัม ประมาณ 19 ล้านเม็ด มูลค่าประมาณ 5,847 ล้านบาท   ส่วนผลการบำบัดผู้ติดยาเสพติดในปีงบประมาณ 2557 นำผู้เสพ ผู้ติดเข้ารับการบำบัดรักษา 271,584  คน  ร้อยละ 70  ใช้ยามากกว่า 1 ชนิด  จำนวนผู้เสพติดอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิด สัมมนาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปลูกจิตสำนึก ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนไทย

หน้า 6 จาก 197