• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สถานการณ์ข่าว


          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชี้เป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ยกให้เป็น “ห้องปฏิบัติการวิจัยกลางแห่งชาติ” ที่มีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพ หวังสร้างองค์ความรู้ทางด้านแสงซินโครตรอน พร้อมทั้งส่งเสริมงานวิจัยด้านต่างๆ และพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยในระดับอาเซียน

    เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการกองอำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการจัดงานเฝ้าฯ รับเสด็จ ผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และภริยาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย 

                 ในโอกาสที่ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อม ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เดินทางตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) หรือ สซ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งอยู่  ณ จ.นครราชสีมา โดยได้รับทราบภารกิจสำคัญของ สซ. และผลสัมฤทธิ์ในการนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน มาพัฒนาสร้างเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทัศน์ดูดาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตร เพื่อไปติดตั้ง ณ หอดูดาวแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ กำหนดแล้วเสร็จต้นปี 2558 และจะเคลื่อนย้ายไปติดตั้งใช้งานทันที ผลงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีดังกล่าวพัฒนาขึ้นโดยฝีมือผู้เชี่ยวชาญคนไทย 100% สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและลดการนำเข้าได้ถึง 50% ด้วยราคาเครื่องเพียงไม่เกิน 20 ล้านบาท แต่หากนำเข้าจะมีราคา 40 ล้านบาท ทั้งนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อยากประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ประกอบการคนไทย หันมาสนับสนุนผลงานวิจัยดีๆ ฝีมือคนไทยโดยเฉพาะการใช้แสงซินโครตรอนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น    


      วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2557) 11.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) โดยมี ศาสตราจารย์นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน พร้อมคณะผู้บริหารและนักวิจัยให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยยกให้เป็น “ห้องปฏิบัติการวิจัยกลางแห่งชาติ” พร้อมหนุนงานวิจัยให้เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร และการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านต่างๆ ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน (AEC) 

2 หน่วยงาน กระทรวงวิทย์ เจ๋ง จับมือ สร้างเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ ฝีมือคนไทย
            ศ. น.ท. ดร.ศราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยสุรนารี(มทส) ผลิตเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ด้วยระบบเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศสำหรับกล้องโทรทรรศน์เครื่องแรกของประทศไทย มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา


      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย      นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ Dr.Philippe Varin ผู้แทนพิเศษ ด้านเศรษฐกิจสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมคณะ เข้าร่วมหารือ ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคาร สป.วท. โดยมีประเด็นการหารือในเรื่องของการติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลง/โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ลงนามไปเมื่อปี พ.ศ.2553 และ  ท่าทีฝรั่งเศสต่อสถานการณ์การเมืองไทย

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานและมอบนโยบายในการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ “ปฏิรูปวัฒนธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” ครั้งที่ ๑ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ วัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด เครือข่ายวัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศ กว่า ๕๐๐ คน เข้าร่วมงาน  ณ โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดสัมมนาระดับภูมิภาค ว่าด้วยการป้องกันและการเคลื่อนย้ายมรดกทางวัฒนธรรม โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยนายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร ณ โรงแรมแมริออท ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายศิริชัย ปิติเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี นายประยูรเดช คณานุรักษ์ รองประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถาน นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ร่วมแถลงข่าวการสร้างหอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เนื้อหาทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประวัติเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และประวัติศาสตร์เมืองปัตตานี ณ อาคารมูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เร่ง !!! ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพบริการรถแท็กซี่ ก่อนปรับอัตราค่าโดยสารระยะที่ 1 ระบุ !!! เกือบ 2 สัปดาห์ ตรวจสอบไปแล้วกว่า 12,000 คัน ผ่านเกณฑ์ประมาณร้อยละ 80 ที่เหลือให้แก้ไขและเข้าตรวจสอบอีกครั้ง ยืนยัน!!! หากไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่สามารถปรับอัตราค่าโดยสารได้

หน้า 6 จาก 259