• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สถานการณ์ข่าว

ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นัด 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หารือการบริหารงบประมาณแบบบูรณาการประจำปี 2558  ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  ที่กองบัญชาการ กองทัพเรือ

หลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2014

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) และสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้งมอบหนังสือกรณีศึกษาไมซ์ แก่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมสยามแคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “ปรองดองสร้างชาติ” ออกอากาศ เวลา ๒๐.๐๐น. -๒๐.๓๐ น. โดยมีนางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นพิธีกรรายการ

4 จังหวัดจัดยิ่งใหญ่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครบรอบ 62 พรรษา เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมนำคณะนักเรียนทุนพระราชทานฯ เข้าเฝ้ารับทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิรราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลามิตราภิรมย์ วังศุโขทัย ทั้งนี้มีนักเรียนทุนพระราชทานฯ รวมทั้งสิ้น ๑๕๔ ราย แบ่งเป็นจังหวัดละ ๒ ราย

กระทรวงสาธารณสุข  เร่งให้เขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่นอนติดเตียง ติดบ้าน เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้พิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ซึ่งคาดว่าทั่วประเทศมีไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ทั้งบริการในโรงพยาบาลและออกให้บริการถึงบ้านฟรีอย่างต่อเนื่อง ป้องกันความพิการถาวรและพิการซ้ำซ้อน  หรือป่วยจากโรคแทรกซ้อน ช่วยผ่อนคลายภาระและความกังวลให้ผู้ป่วยและญาติ

ศธ.ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 23/2557

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2014

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 23/2557 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

 

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557) เวลา 11.๐๐ น. นายไพศาล  ชื่นจิตร รองอธิบดีกรมศุลกากร นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ร่วมกันแถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมชายชาวเวียดนาม และหญิงชาวจีนลักลอบนำงาช้าง จำนวน 18 ชิ้น รวมน้ำหนัก 15 กิโลกรัม  และผลิตภัณฑ์ทำจากงาช้าง จำนวน  587  ชิ้น  รวมน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ผ่านประเทศไทย  มูลค่าของกลางประมาณ 9 ล้านบาท

หน้า 6 จาก 237