• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สถานการณ์ข่าว

 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ กห. ประจำปี 2557 ณ วัดอนงคาราม วรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 5 พ.ย.57 เวลา 14.00 น.

 

 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ กห. ประจำปี 2557 ณ วัดอนงคาราม วรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 5 พ.ย.57 เวลา 14.00 น.

 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ SEAMEO Congress ภายใต้หัวข้อ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การปรับเปลี่ยน :คิดใหม่ ทำใหม่ด้นการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมสู่ การรวมตัวของภูมิภาค ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

นายนิ่ง ฟู่ โขย (Ning Fukui) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. และ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.และ รมช.กห. เมื่อวันพุธที่ 8 ต.ค.57 เวลา 0930 ณ ศาลาว่าการกลาโหม

 

วันนี้ (21 ต.ค.57) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ  “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างวินัยของคนในชาติในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง โดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการกำจัดขยะอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง การลดปริมาณขยะ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กระทรวงยุติธรรม

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๘

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี แถลงผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือการเปิดใช้จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตภายในอาคาร

หน้า 6 จาก 203