• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สถานการณ์ข่าว

กระทรวงเกษตรฯ เร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตร 7 จังหวัดหลังประสบปัญหาน้ำท่วม พบเสียหายแล้ว 3.2 แสนไร่ เป็นข้าวกว่า 2 แสนไร่ ชี้สถานการณ์น้ำหลายจังหวัดเริ่มลด ด้าน รมต.เกษตรฯ เตรียมลงพท.  อยุธยาเสาร์นี้

กระทรวงเกษตรฯเตรียมจัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7” ระหว่าง 16-19 กันยายน นี้ ณ. ลานเอนกประสงค์ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ระดมสุดยอดสินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบจาก5 จังหวัดชายแดนใต้

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข” เน้นการปฏิรูประบบสุขภาพ ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ แทนการมุ่งเน้นการรักษาพยาบาล พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการบริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ในปีนี้มีการประกวดผลงานวิชาการ 1,009 เรื่อง และมอบรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ดีเด่น รางวัลชมเชย ประจำปี 2556 จำนวน 10 ผลงาน

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข” เน้นการปฏิรูประบบสุขภาพ ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ แทนการมุ่งเน้นการรักษาพยาบาล พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการบริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ในปีนี้มีการประกวดผลงานวิชาการ 1,009 เรื่อง และมอบรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ดีเด่น รางวัลชมเชย ประจำปี 2556 จำนวน 10 ผลงาน

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.) รุ่นที่ ๑๘ เพื่อสร้างศักยภาพให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้มีทักษะของการเป็นนักบริหารงานอย่างมืออาชีพ

     กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ได้จัดให้มีการแถลงข่าวเปิดตัว " Thailand Tourist Police Line Official Account & Sticker Line หมวดเชน " ขึ้น ณ อาคารสำนักงานการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี ว่าที่ ร.ต.อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

วันนี้ (๙ ก.ย.๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สื่อสารสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์บริการคนพิการ” และพิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ พร้อมทั้งมอบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการให้แก่ศูนย์บริการคนพิการ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

วันนี้ (๙ ก.ย.๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของบ้านพักเด็กและครอบครัวและสายด่วน ๑๓๐๐ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รุ่นที่ ๑ และมอบนโยบายการดำเนินงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” ณ สถาบันวิชาการทีโอที (TOT Academy) ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ พ.ศ.2557 วันที่ 8 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

หน้า 6 จาก 287