• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สถานการณ์ข่าว

กระทรวงสาธารณสุข เผยอุบัติเหตุฉลองสงกรานต์ปี 2557  ช่วง 3 วัน พบรุนแรงกว่าปีที่แล้ว  โดยมีผู้เสียชีวิตคาที่ร้อยละ 65   ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด บาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล 2,884 ราย   มีการเรียกใช้สายด่วนกู้ชีพ 1669 ร้อยละ 25   เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเรียกใช้บริการ ชี้หากผู้บาดเจ็บได้รับการดูแลและนำส่งโดยทีมแพทย์มืออาชีพ  จะช่วยลดการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บได้มากกว่า  ส่วนผลการตรวจเหล้า  ตรวจผู้ฝ่าฝืนทั้งหมด 522  ราย ตักเตือน 330  ราย ดำเนินคดี 192  ราย

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เผยครอบครัวไทยยุคใหม่ เปราะบาง น่าห่วง  ปัญหาหย่าร้างสูงขึ้น  ในปี 2555 มีคู่จดทะเบียนสมรสใหม่ 3 แสนกว่าคู่ มีคู่จดทะเบียนหย่ายุติชีวิตคู่ 1 แสนกว่าคู่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27  ในรอบ 9 ปี  เกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเพิ่มขึ้น  สาเหตุมาจากทั้ง 2 ฝ่ายถูกกดดันทั้งจากความเครียดจากงาน  และค่านิยมใหม่การพึ่งลำแข้งตัวเองได้ แนะวิธีถนอมชีวิตคู่ ให้ปรับตัวเข้าหากัน และยึดสุภาษิตโบราณที่ว่าใช้น้ำเย็นเข้าลูบ   ชี้ยังได้ผลดี  พร้อมแนะคู่ที่หย่าขาดแล้วแต่มีลูก ต้องคงบทบาทพ่อแม่ให้เข้มแข็งต่อไป สร้างความมั่นคงทางจิตใจในเด็ก 

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในรอบ 3 วันเทศกาลสงกรานต์ ตรวจในพื้นที่ 10 จังหวัด สายเหนือ อีสาน ใต้และกทม. ตรวจรวม 439 ราย พบกระทำผิดและลงโทษ 137 ราย ฐานความผิดอันดับ 1 ได้แก่การโฆษณาส่งเสริมการขาย จำนวน 102 ราย รองลงมาการขายลดแลก แจกแถม ขายในที่ห้ามขาย ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี โทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ปรับ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป พร้อมกำชับ อสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต.ตั้งด่านสกัดคนเมาในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สาธารณสุขย้ำเตือนช่วงอากาศร้อน ผู้สูงอายุมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคลมแดด ซี่งมีอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ให้ลูกหลานเพิ่มความดูแลเป็นพิเศษ ให้จิบน้ำเปล่าบ่อยๆ และพกน้ำระหว่างเดินทาง หลีกเลี่ยงดื่มเครื่องดื่ม 4 ชนิดที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม เนื่องจากจะทำให้ร่างกายขาดน้ำได้ง่าย

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมความพร้อมศูนย์สื่อสารสั่งการนเรนทร รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย มั่นใจความพร้อให้การดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเต็มที่ เพื่อลดการเสียชีวิตประชาชน สั่งเพิ่มกำลังแพทย์ พยาบาลอีก 1 เท่าตัว ขอความร่วมมือประชาชน หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรแจ้งสายด่วน 1669 ทุกพื้นที่ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง *******************  เมษายน 2557

กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันการทักท้วงเรื่องการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบบัญชีหมายเลข 6 ของสปสช.เพื่อต้องการให้ถูกระเบียบตามที่สตง.ตรวจสอบและพัฒนาระบบบริหารจัดการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเป็นผู้ให้บริการ กับสปสช.ในฐานะเป็นผู้จัดสรรเงินให้กับสถานบริการให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่กระทบบริการผู้ป่วยทุกคน  ทุกโรคแต่อย่างใด   ขอให้สบายใจได้

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ย้ำเตือนประชาชนให้ระวังภัยอาหารและน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดความเสี่ยงป่วยโรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ จากเมนูอาหาร 8 ชนิด อาทิ อาหารปรุงจากกะทิ อาหารกล่อง แนะอาหารทะเลสดให้ปรุงสุก หลีกเลี่ยงการลวก พล่าสุกๆ ดิบๆ ชี้ช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงแล้ว 3 แสนราย เสียชีวิต 3 ราย  แนะพ่อค้าแม่ค้า น้ำแข็งสำหรับบริโภคไม่ควรแช่รวมกับอาหารดิบจำพวกเนื้อสัตว์และอาหารทะเล ชี้ความเย็นช่วยให้เชื้อโรคมีอายุนานขึ้น

สมอ. ลงพื้นที่ภาคอีสาน ตรวจติดตามการผลิต/นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้สินค้าปลอดภัย และได้มาตรฐาน มอก.

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้กำชับให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) คุมเข้มผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยกำกับติดตามและควบคุมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั้งที่ผลิตในประเทศ และนำเข้า โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้าง และเหล็กเส้น ให้ดำเนินการตรวจติดตามการผลิต/นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากนำผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานไปใช้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

 

       ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประเพณีสงกรานต์ วันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗  ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ผู้อาวุโสทุกร่วมงาน ซึ่งการจัดงานรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโส ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามเทศกาล และเป็นการจรรโลงรักษาวัฒนธรรมไทย  อันเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อผู้ใหญ่ และผู้ที่เคารพนับถือภายใต้ชื่องาน “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย”

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณห้องประชุมชุณหะวัณ

หน้า 6 จาก 4500