• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สถานการณ์ข่าว

วธ. เปิดตัวโครงการ “เด็กไทยกับไอที ปี 2”

ภายใต้แนวคิดค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข

 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดตัวโครงการ “เด็กไทยกับไอที ปี 2” โดยนำเอานโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุข               บนพื้นฐานค่านิยมความเป็นไทยผ่านกิจกรรมในงานเด็กไทยกับไอที  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรเอกชนผู้ประกอบธุรกิจด้านเกมและสื่อสารสนเทศประเภทต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันและรู้จักเลือกรับปรับใช้สื่อไอทีให้เกิดประโยชน์        แก่ตนเองและส่วนรวม รวมถึงการสร้างความตระหนักต่อค่านิยมอันดีที่เด็กและเยาวชนไทยพึงปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการขยายพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

ศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า ในปี 2557 กระทรวงวัฒนธรรม           ได้กำหนดแนวทางในการจัดงานเด็กไทยกับไอที ภายใต้แนวคิด “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข” โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนไปพร้อมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ             ซึ่งสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและช่องทางในการนำเสนอไปสู่กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะที่เป็นเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เขาได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ  และมีค่านิยมที่ดีอันเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่บ่งบอกถึงความเป็นคนไทย รวมถึงปัจจุบันนี้เยาวชนนิยมใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก และบางครั้งอาจจะมีการทำคลิปวีดิโอ                หรือการนำเสนอเรื่องต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งสังคมอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม ขณะเดียวกันก็ไม่ควรมองวัยรุ่นแค่เพียงส่วนหนึ่ง เพราะยังมีเยาวชนบางส่วนที่มีความคิดสร้างสรรค์และชอบการแสดงออกความคิดของตัวเองดังนั้น โครงการเด็กไทยกับไอที ปี 2 จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจาก        แรงบันดาลใจของเยาวชนเอง และตอบสนองโนโยบายค่านิยม 12 ประการ ซึ่งที่ผ่านมามีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และกระทรวงวัฒนธรรมจะสนับสนุนเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการประกวดคลิปวีดิโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับค่านิยม 12ประการ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปี ทั้งเดี่ยวและทีมไม่เกิน 3 คน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ไม่จำกัดรูปแบบ และเทคนิค ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 3 นาที ส่งผลงานเข้าประกวด และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ได้ที่ www.facebook.com/itdekthai โดยจะเปิดรับผลงานจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และสำหรับ   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายจะได้รับเชิญให้มานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการบนเวทีในงานไทยแลนด์  เกม โชว์ บิ๊ก เฟสติวัล 2014 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2557 และจะมีการประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในวันเดียวกัน

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยมี 7 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท

นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า หัวข้อการประกวดคลิปวิดีโอในปีนี้ คือ ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและท้าทายไม่น้อย เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสในการแสดงความสามารถในการทำคลิปและมุมมองของคนรุ่นใหม่แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจความเป็นไปในสังคม รวมถึงคิดวิเคราะห์ว่าในวัฒนธรรมความเป็นไทยมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข สิ่งใดที่ควรค่าแก่การเผยแพร่และรักษาไว้ เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประกวดคอสเพลย์ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นรางวัล Best Thai Cosplay , Best Male, Best Female, Best Robot และ Best Monster ซึ่งงานไทยแลนด์ เกม โชว์ บิ๊ก เฟสติวัล 2014 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2557 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗" โดยมีนายเขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย นายสมศักดิ์ รักษ์สุววรณ นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์ฯ ศิลปินแนวหน้าของเมืองไทย และแขกผู้เกียรติเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดไชยวัฒนาราม ฯลฯ

อัครราชทูตที่ปรึกษาและอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  หารือความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยและสหรัฐฯ พร้อมชื่นชมไทยในการเตรียมป้องกันโรคอีโบลาในประเทศได้เข้มแข็ง  เผยผลการเฝ้าระวังโรคอีโบลาของไทยจนถึงขณะนี้ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แนะชาวไทยที่เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาด หากมีไข้ภายใน 21 วันหลังเดินทาง อย่าซื้อยาแอสไพริน หรือไอบรูโพรเฟนลดไข้ เพราะจะทำให้เลือดออกง่ายขึ้น ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติเดินทางด้วย

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : ชุมชนคุณธรรม พลังขับเคลื่อนจาก บวร องค์กรคุณธรรม พร้อมด้วยนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ และแขกผู้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กทม. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเครือข่ายสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2557  จัดพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติในการมีส่วนร่วมส่งเสริม และเป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมของชาติ ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมให้กับสถานศึกษา 206 แห่ง

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ และทรงคุณค่าที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์  อีกทั้งกระทรวงวัฒนธรรมยังได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ที่สำคัญเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงทำนุบำรุงและทรงห่วงใย ทั้งยังพระราชทานเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนต่างๆ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษาที่ส่งเสริมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน  ถือเป็นการให้กำลังใจและเป็นการส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง และต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆ ซึ่งในปีต่อไป กระทรวงวัฒนรรมจะดำเนินการส่งเสริมดนตรีไทยอย่างเข้มข้น อาทิ การประกวด  การมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ  และการประชันดนตรี โดยในขณะนี้มีภาคเอกชนที่จะสนับสนุนเป็นจำนวนมาก  ที่สำคัญเป็นการสนับสนุนการส่งเสริมค่านิยมไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะร่วมกับโรงเรียนต่างๆ และภาคเอกชน ทั้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

นายดำรงค์ ทองสม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษา  ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน  พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าสาระความสำคัญของดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติครั้งนี้  เป็นสถานศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในทุกสังกัดของจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยมีการจัดการเรียนการสอน รวมถึงส่งเสริมการแสดงดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ    เคยได้รับรางวัลต่างๆทางดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา และมีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้แทนสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ เข้ารับโล่ จำนวน ๗๖ จังหวัด อาทิ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานี และในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ โรงเรียนวัดบวรมงคล เขตบางพลัด โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เขตธนบุรี เป็นต้น

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นำสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีของสภาศิลปะเอเชียแห่งพิพิธภัณฑ์ Guggenheim ครั้งที่ ๔ ชมนิทรรศการมนต์เสน่ห์ไทย : มรดก + พลังสร้างสรรค์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่าย ค่านิยม ๑๒ ประการ : สร้างชาติและประชาชนให้เข้มแข็ง เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.  ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดเตรียมความพร้อมของหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) โดยมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา และผู้บังคับบัญชาโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เข้าร่วมการประชุม ประมาณ 40 คน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

หน้า 6 จาก 195