• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กรมการค้าต่างประเทศ เร่งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และคุณสมบัติข้าวหอมมะลิไทยในอินโดนีเซีย
กรมการค้าต่างประเทศ เร่งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และคุณสมบัติข้าวหอมมะลิไทยในอินโดนีเซีย
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในอดีตอินโดนีเซียเป็นตลาดนำเข้าข้าวจากไทยมากประเทศหนึ่ง แต่ในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา อินโดนีเซียมีนโยบายห้ามเอกชนนำเข้าข้าวจากต่างประเทศโดยเสรี จึงเป็นอุปสรรคต่อการค้าข้าวระหว่างไทยกับอินโดยนีเซีย กรมการค้าต่างประเทศจึงกำหนดนโยบายเชิงรุกเพื่อรื้อฟื้นความร่วมมือค้าข้าวระหว่างสองประเทศให้เข้าสู่ภาวะปกติ ด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และคุณสมบัติข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ผู้บริโภคชาวอินโดนีเซีย และกระตุ้นความต้อการบริโภคข้าวหอมมะลิไทยให้มีมากขึ้น นอกจากนี้ยังจัดคณะผู้แทนเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้า Thailand Exhibition 2008 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายนนี้ เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คุณสมบัติและจุดเด่นของข้าวหอมมะลิไทย พร้อมกับสาธิตการหุงข้าวหอมมะลิไทยให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิมด้วย
สนใจข้อมูลดังกล่าว สอบถามที่สายด่วน 1385 กรมการค้าต่างประเทศ หรือที่ www.dft.go.th

ที่มา    : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ผู้เสนอ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษก