• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
การบินไทยเพิ่มเที่ยวบินเชียงใหม่ ภูเก็ต เชียงราย และกระบี่ช่วงสงกรานต์
เรืออากาศโท อภินันทน์ สุมนะเศรณี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่าการบินไทยเพิ่มเที่ยวบินเชียงใหม่ ภูเก็ต เชียงราย และกระบี่ช่วงสงกรานต์

     เรืออากาศโท อภินันทน์ สุมนะเศรณี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยได้คำนึงถึงความต้องการและความสะดวกสบายในการเดินทางของผู้โดยสารโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับปริมาณผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเส้นทางที่มีความต้องการสูง ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ภูเก็ต เชียงราย และกระบี่ ระหว่างวันที่ 11–16 เมษายน 2551 บริษัทฯ เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 12 เที่ยวบินด้วยกัน

ที่มา    : สำนักข่าวไทย
ผู้เสนอ : ฝ่ายวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษก