• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กรมการค้าภายใน เตรียมจัดมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 4 พฤษจิกายนนี้
กรมการค้าภายใน เตรียมจัดมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายนนี้ ที่ท้องสนามหลวง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม

          นายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขณะนี้ว่า จะมีการจัดงานมหกรรมธงฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจะมีสินค้าอุปโภคบริโภคมาร่วมจัดจำหน่ายเป็นจำนวนมากประมาณ 800 บูธ ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายนนี้ ที่ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. และระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม ที่จังหวัดอุดรธานีด้วย อย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะไม่มีการกักตุนสินค้าเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะขณะนี้ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนสินค้า ขณะเดียวกัน ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนสินค้า ปัญหาราคาสินค้า ได้ที่ CALL CENTER 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง 


ที่มา       :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ผู้เสนอ    :  กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล  สำนักโฆษก