• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.พิทยา  พุกะมาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น.ส.เพ็ญชิสา  หงส์อุปถัมชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศักดิ์ดา  นพสิทธิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายโชติ  ตราชู  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เลย

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2012

เมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจและติดตามพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่ง ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์  เป็นองค์ประธานในงานสโมสรสันนิบาต พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555  ณ  สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

 

 

เมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2555  ณ โรงเรียนวัดล่าง “บวรวิทยายน 3”  ตำบลบางปะกง  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและบริหารจัดการอนุรักษ์โลมาบริเวณปากน้ำบางปะกงโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้กิจกรรมย่อย "เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์โลมาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรขอบคุณแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะแข่งขันเก็บขยะบนบก/ในน้ำ โดยมีนายศักดา  นพสิทธิ์  เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   นายนพพล   ศรีสุข  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ร่วมในพิธี

 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555  ณ  ห้องประชุม  202 ชั้น  2  อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงาน เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง และผลการดำเนินงานของส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้  ณ  สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวาดภาพบนกำแพง “สรรศิลป์ สาราสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต” โดยองค์การสวนสัตว์จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการฉลองการก้าวสู่ 75 ปีสวนสัตว์ไทย โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ วาดภาพกำแพงสวนสัตว์ดุสิตภายใต้แนวคิด “สวนสัตว์ไทย” เพื่อความสวยงามและน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ โดยมีศิลปินระดับชาติ ดาราจากหลายค่าย อีกทั้งเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมลงพื้นที่วาดภาพกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหลักด้านผลิตภัณฑ์สี จาก บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

เมื่อเร็ว ๆ นี้  ณ  อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร  คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำขบวนจักรยานรณรงค์จากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย  ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และสมุด¬ลงนามถวายพระ ให้ทรงพระเกษมสำราญและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พระชนมพรรษายิ่งยืนนานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

เมื่อเร็ว ๆ นี้   ณ  อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ หรือ “วัน ทสม. แห่งชาติ” ภายใต้แนวคิด “4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมทำเมืองไทยให้เขียวสดใสถวายพ่อหลวง : เมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ เพียงกิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงฯ และเครือข่าย ทสม. ทั่วประเทศ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันดังกล่าว  เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการร่วมกันพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรอยเบื้องพระยุคลบาททุกวิถีทางตลอดไป

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลาประมาณ 08.00 น. ณ  ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555  โดยโอกาสนี้ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีดังกล่าว

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555   ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รัฐมนตรีว่าการะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมลคงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม  2555 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หน้า 14 จาก 55