• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมการสำหรับการจัดประชุมคณะทำงานด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ MSMEs

     วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ นายสมดี คชายั่งยืน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าว ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์

     วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ดร.เสกสรร นาควงศ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดกิจกรรม "ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2” โดยมอบรางวัลรวมกว่า 600,000 บาท แก่ผู้ชนะการประกวด

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวในกรอบ  IMT-GT  ภายใต้โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT ณ โรงแรมสยามแอทสยาม ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2536 โดยผู้นำทั้ง 3 ประเทศมีความเห็นชอบที่จะผลักดันการพัฒนา         ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคี ระหว่างภาคใต้ของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และพื้นที่บน           เกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ทั้งนี้เนื่องจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดถึงศิลปวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT)       มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 ประเทศ ให้มีการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นความร่วมมือทางด้านการผลิต การส่งเสริมการลงทุน และ         การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของพื้นที่ IMT-GT นอกจากนี้      ยังมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมขนส่งอีกด้วย

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ดร.เสกสรร นาควงศ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล "โครงการสุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้ โลตัส ปีที่ 8” ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับ เทสโก้ โลตัส จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

จากผลสำรวจของบริษัทที่ปรึกษา CBRE และ C9 Hotelworks  พบว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูเก็ตยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  จากไตรมาสแรกของปีนี้ ยอดนักท่องเที่ยวเติบโตร้อยละ 26  ยอดสำรองโรงแรมที่พักร้อยละ 80 ยืนยันว่าสถานการณ์การเมืองไทยไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว อีกทั้งภูเก็ตยังคงเป็นเป้าหมายและปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

สมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานเพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศในช่วงบอลโลก บนถนนข้าวสาร โดยใช้ชื่อว่า "คืนความสุขให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงบอลโลก @ Khaosan Road"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานการประชุมการปรับเทียบคุณวุฒิการศึกษาการท่องเที่ยวอาเซียน MRA 32 ตำแหน่งงานเพื่อชี้แจงถึงความเป็นมาของ MRA กับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ