• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้บริหารกระทรวงฯ เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและผู้สนับสนุนชิ้นงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ณ ชั้น 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี

    เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เดินทางไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก เพื่อปฎิบัติราชการอย่างเป็นทางการ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นครั้งแรกภายหลังการได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเมื่อเดินทางไปถึงได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ และมอบนโยบายให้แก่บุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเครือข่ายภาคเอกชนรอให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี

     ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา นันทนาการสร้างเสริมสัมพันธ์ไทย  มาเลเซีย ประจำปี 2557 (Thailand Malaysia Goodwill Games 2014) โดยมี ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ต่วนรอซีดี บินฮัสบูลเลาะห์  รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเทศมาเลเซีย และผู้แทนของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียร่วมในพิธีเปิดด้วย

     วันที่ 9 กันยายน 2557  ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2557  ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร อธิบดีกรมพลศึกษา และผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และโล่เกียรติคุณประทานของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

     กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ได้จัดให้มีการแถลงข่าวเปิดตัว " Thailand Tourist Police Line Official Account & Sticker Line หมวดเชน " ขึ้น ณ อาคารสำนักงานการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี ว่าที่ ร.ต.อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

     วันที่ 6 กันยายน 2557 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน "HAND IN HAND… ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน" โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้การนำของ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำบุคลากรร่วมแสดงพลัง... 

Meetings Industry Day 2014

วันศุกร์ที่ 05 กันยายน 2014

     วันที่ 4 กันยายน 2557 ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดงาน Meetings Industry Day 2014 ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์กรุงเทพ ราชประสงค์ ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เพื่อมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Top of Mind ไมซ์แห่งเอเซีย   

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมล่ามแปลสำหรับระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาประชาพิจารณ์เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2558 – 2562 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง

     วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน “สุขสร้างได้ด้วยการท่องเที่ยว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557” โดยได้รับเกียรติจาก  พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฝ่ายสังคมจิตวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

หน้า 1 จาก 3