• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เข้าร้องเรียนต่อ รมว.ศธ.
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  นำโดยนายณพรรษ ทิพาเสถียร นายกสมาคมฯ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมีประเด็นร้องเรียนดังนี้ 


นาร์ ฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  นำโดยนายณพรรษ ทิพาเสถียร นายกสมาคมฯ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมีประเด็นร้องเรียนดังนี้

 

 

 

 

๑. ตารางการเรียนการสอน    เมื่อโรงเรียนเปิดทำการสอนเป็นเวลา ๑ สัปดาห์ แต่ยังไม่สามารถจัดตารางการเรียนการสอนได้ เนื่องจากแนวคิดของผู้อำนวยการโรงเรียนกำหนดให้คาบเรียนที่ ๗-๘ เป็นคาบเรียนที่ให้นักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษาและเขียนเรียงความ แต่ฝ่ายวิชาการแจ้งว่าจะทำให้การเรียนของนักเรียนไม่ครบตามหลักสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงให้ครูเชี่ยวชาญ ๔ คน เป็นผู้จัดตารางเรียนแทน แต่ครูทั้ง ๔ คนนี้ไม่มีประสบการณ์ จึงส่งผลให้คาบเรียนซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งว่า ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ได้ส่งคนไปช่วยจัดตารางการเรียนการสอน และวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ได้มีการจัดตารางการเรียนการสอนเต็มหลักสูตร และมีการเรียนการสอนตามปกติแล้ว

๒. หนังสือเรียนได้รับล่าช้า   ขณะนี้โรงเรียนเปิดมา ๒ สัปดาห์แล้ว แต่นักเรียนเพิ่งได้รับหนังสือเรียนเพียง ๔ เล่ม ๓ รายวิชา เท่านั้น สำหรับเรื่องนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ชี้แจงว่า หนังสือเรียนที่จัดซื้อจากองค์การค้าฯ แต่ผ่านร้านค้าที่จัดซื้อซึ่งเป็นคู่สัญญา ต่อมาทางร้านค้าแจ้งว่า หนังสือเรียน ๘ รายการในวิชาทักษะ สำนักพิมพ์ไม่ได้จัดพิมพ์แล้ว เช่น วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ซึ่งไม่ใช่วิชาหลัก โรงเรียนจึงต้องไปซื้อจากสำนักพิมพ์อื่นสำหรับเหตุผลที่แจกหนังสือเรียนล่าช้าเพราะโรงเรียนยังจัดตารางการเรียนการสอนไม่เรียบร้อย จึงยังไม่สามารถแจกหนังสือเรียนให้นักเรียนได้ แต่ขณะนี้หนังสือเรียนได้รับครบแล้ว ยกเว้น ๘ รายการดังกล่าว

๓. การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส   ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดซื้อของโดยไม่ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบด้านพัสดุ เช่น การจัดสวนในโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายสูงเกินความจำเป็น รวมถึงมีการนำเงินของทางสมาคมฯ ไปทัวร์ประเทศลาว ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และให้ผู้อำนวยการโรงเรียนย้ายไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒ แล้ว

๔. บุคลากรครู    มีอาจารย์ติดสุราเรื้อรังและดื่มสุราในเวลาสอน จนไม่สามารถทำการสอนได้


รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย ผอ.สพท.ปทุมธานี เขต ๒ (เสื้อดำภาพขวา) และผู้แทนจาก สพฐ.มารับเรื่อง
โดย ผอ.สพท.ปทุมธานี ๒ เผยจะเร่งดำเนินการสอบสวนโดยเร็วที่สุด

รมว.ศธ.ได้รับเรื่องร้องเรียน และมอบให้ สพฐ. ดำเนินการตรวจสอบ และขอให้รายงานผลการสอบสวนให้ รมว.ศธ.ทราบโดยเร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้ สพท.ปทุมธานี เขต ๒ ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว.

นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

 ภาพ สำนักงานรัฐมนตรี