• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงศึกษาธิการ

สอศ.สร้างมืออาชีพด้านธุรกิจโรงแรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2015

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือกับ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หวังสร้างมืออาชีพด้านธุรกิจโรงแรมป้อนภาคอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งการลงนามครั้งนี้ มีผู้ร่วมลงนามคือ นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางอาแมนด้า ไฮนด์แมน ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

อาชีวร่วมพัฒนาระบบขนส่งทางบกระยะเร่งด่วน

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2015

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานความร่วมมือในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ กรมทางหลวงชนบท และมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการและเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางบกระยะเร่งด่วนของกรมทางหลวงชนบท ณ ห้องประชุมธารสินธ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนางจอสลิน เอส. บาทูน-การ์เซีย (H.E. Mrs. Jocelyn S. Batoon-Garcia) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและอำลาในโอกาสที่ใกล้พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2015

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำนวยศิลป์

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2015

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำนวยศิลป์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงด้าน Thinking School แห่งแรกของประเทศไทย

นโยบายสำคัญ 10 ประการของอาชีวศึกษา

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 600 คน โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง โดยมี ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนผู้บริหาร ครู คณาจารย์อาชีวศึกษาในภาคกลาง กว่า ๑๐๐ คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ๑๐๗ อาคารอินเตอร์โซน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

กฎหมายการศึกษา

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015

สำนักงานเลขาธิการศึกษา จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง การประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา เพื่อเป็นการติดตามการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและกฎหมายลำดับรองที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และจัดทำข้อเสนอการจัดให้มีกฎหมาย หรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยมีรองเลขาธิการสภาการศึกษา( ดร.พิษณุ ตุลสุข) เป็นประธาน

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน ๒๗๖ ทุน โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธี ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

สถานศึกษาพอเพียง

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มอบป้ายศูนย์การเรียนรู้และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

หน้า 2 จาก 35