• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 ว่าที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการปรับหลักเกณฑ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และโครงการคุรุทายาท

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน” ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน วันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู วันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ กองพลทหารราบที่ 15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ผลประชุม ก.ค.ศ. 3/2558

วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2015

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร. ฟาม วู ลุน (H.E. Prof. Dr. Pham Vu Luan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558

การประชุมทางไกลนโยบายอาชีวศึกษา

วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2015

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหาร สอศ. ร่วมประชุมทางไกลผ่าน Smart Classroom กับผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับโครงการปณิธานความดี ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) และการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุม 4 สอศ.

ร่วมพัฒนา Technical Highschool และ Technological University

วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2015

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาMr. Win Maw Tun Department of Technical and Vocational Education และคณะ ร่วมหารือความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน Technical Highschoolและ Technological University

ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน สกศ. ร่วมกับผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๖ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (6th Meeting of the Task Force on ASEAN Qualifications Reference Framework back – to – back with the AANZFTA Workshop on Strengthening the Referencing for AQRF) ณ กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

หน้า 2 จาก 39