• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงข่าวภายหลังการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ในประเด็น"ความร่วมมือด้านหลักสูตรพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และมัคคุเทศก์" เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และพลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองกระทรวง ร่วมประชุมในครั้งนี้

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน พิธีเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและการประชุมสัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับผู้อาสาช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นจากโครงการ NIHONGO Partners ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ.-รมช.ศธ.เข้ารับตำแหน่งวันแรก

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2014

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และ พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการวันแรกที่กระทรวงศึกษาธิการ ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อบ่ายวันที่ 12 กันยายน 2557

วันนี้ (12 กันยายน 2557) เวลา 13.30 น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ศาลพระภูมิ และพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ในโอกาสเข้าทำงานในตำแหน่งเป็นวันแรก หลังจากนั้นได้เข้าพบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เพื่อมอบแนวทางการทำงาน และรับมอบดอกไม้แสดงความยินดี


นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และ รศ.นุชทิพย์ บรรจงศิลป์ อุปนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรมลูกเสือเพื่อบูรณาการสวัสดิภาพและการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ โดยมีผู้แทนจากทั้ง ๒ หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง วานนี้

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา โดยมี ดร.ปรียานุช ธรรมปิยาผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีณ อาคารหอประชุมและเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วานนี้

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ พ.ศ.2557 วันที่ 8 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

หลักสูตร นบก.ศธ. รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 09 กันยายน 2014

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยรายชื่อข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 42 ราย ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 1 ซึ่งใช้เวลาอบรม 210 ชั่วโมง ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรสนทนาในรายการ ถอดสลักข่าว ประเด็น ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ครั้งที่ ๑ โดยมีนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ ๑ นางสาววลีรัตน์ มิ่งทรัพย์ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ร่วมเป็นวิทยากรสนทนาในรายการ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น.

หน้า 2 จาก 55