• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ว่าสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 100 ราย แยกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 72 ราย และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 28 ราย

ศธ.ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2014

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ถวายแด่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ และร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร


ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ถึงความคืบหน้าการจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดศธ.ประชุม สกสค.

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2014

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นปรานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพฯ

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสภาครูอาเซียน วันที่ ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องศรีสุนทรโวหาร สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ศธ.ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 21/2557

วันจันทร์ที่ 07 กรกฎาคม 2014

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ตรวจสนามสอบ ผอ.สพท.กลุ่มทั่วไป รอบใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฎาคม 2014

ดร.ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พร้อมด้วยนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยถึงการจัดสอบภาค ข วิชาความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน และการนำไปใช้ ในการสอบคัดเลือกกลุ่มทั่วไป ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วไป และในเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบใหม่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงผลการประชุมกับคณะทำงานฝ่ายสังคมจิตวิทยา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ในประเด็นร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

ศธ.ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 20/2557

วันอังคารที่ 01 กรกฎาคม 2014

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 20/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีสาระสำคัญสรุปดังนี้

หน้า 2 จาก 48