• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

 

วันนี้ (๒๐ พ.ย.๕๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงาน ในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

 

วันนี้ (๑๙ พ.ย.๕๗) เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานในงานเลี้ยงรับรองแก่คณะผู้แทนจากต่างประเทศ เนื่องในโอกาสการประชุมสตรีนานาชาติ ณ ประเทศไทย เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่งเพื่อความก้าวหน้าของสตรี

วันนี้ ( ๑๙ พ.ย. ๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลตำรวจเอกสุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่อง "ความเสมอภาคทางเพศและการเสริมพลังสตรีแห่งเอเชียและแปซิฟิก”เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความสำเร็จ และประเด็นท้าทายของไทยในบริบทของวาระการพัฒนาภายหลังปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ESCAP Hall ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๙ พ.ย.๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงาน ในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ ( ๑๘ พ.ย. ๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมกิจกรรมติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวแก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด "Start to Stop Violence” ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๘ พ.ย.๕๗) เวลา ๐๗.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงาน ในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๗ พ.ย.๕๙) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดการประชุม เรื่อง "ความเสมอภาคทางเพศและการเสริมพลังสตรีแห่งเอเชียและแปซิฟิก”และการทบทวนการปฏิบัติการตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง เพื่อทบทวนความก้าวหน้าและพิจารณาแผนงานที่มีความสำคัญและควรเร่งดำเนินการ รวมถึงการดำเนินงานตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

วันนี้ ( ๑๗ พ.ย. ๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว ว่า สำหรับความคืบหน้าในการช่วยเหลือกรณีหญิงตั้งครรภ์แก่ อายุประมาณ ๒๖ ปี ชาวจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งลักษณะคล้ายมีอาการทางประสาท ยืนขายบริการทางเพศบริเวณปากซอยนานา กรุงเทพฯ เป็นเวลานานกว่า ๑ สัปดาห์ ซึ่งตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วน ล่าสุดผู้หญิงคนดังกล่าวอยู่ในความดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจของบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพฯ พร้อมทั้งประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และเยี่ยมบ้านมารดาของผู้หญิงคนดังกล่าว  นอกจากนี้ ยังให้ประสานกับโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจสภาพจิต และโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อฝากครรภ์ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะดูแลช่วยเหลือผู้หญิงคนดังกล่าวทั้งก่อนและหลังคลอดบุตรอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ ( ๑๗ พ.ย. ๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และเครือข่ายลด ละ เลิกเหล้า ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก จำนวนกว่า ๓๐ คน เข้าพบ เพื่อยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงของวัยรุ่น ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ ( ๑๔ พ.ย. ๕๗) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิด "การอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)”พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการ ศปก.พม. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

หน้า 10 จาก 18