• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

วันนี้ (๒๕ ต.ค. ๕๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เพื่อติดตามและรับฟังการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้อง ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

รมว.พม. เปิดงาน "Ladies Parking & Safety Zone"

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013

วันนี้ (๒๔ ต.ค. ๕๖) เวลา ๑๔.๐๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน "Ladies Parking & Safety Zone" ณ ลาดจอดรถ ชั้น ๑ ครึ่ง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๒ ต.ค. ๕๖) เวลา ๑๖.๐๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วันนี้ (๒๒ ต.ค.๕๖) เวลา ๑๑.๐๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนร่มเกล้า พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย (บริเวณแฟลต ๑๘) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๑ ต.ค.๕ต) เวลา ๑๓.๓๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๖ และการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒ เรื่อง “การสร้างสวัสดิการที่มั่นคงให้แก่คนไทยทุกคน :  การพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือทางสังคมสำหรับผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก” และพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันนี้ (๑๙ ต.ค. ๕๖) เวลา ๑๑.๓๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมซ่อมแซมบ้านและมอบรถสามล้อโยก รถเข็น ให้คนพิการที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดสง่างาม ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

วันนี้ (๑๘ ต.ค. ๕๖) เวลา ๑๘.๐๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน จำนวนกว่า ๑๐๐ คน ที่ถูกหลอกให้สมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อที่ไต้หวัน เมื่อจ่ายเงินแล้วไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อตามที่มีการประกาศไว้ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๘ ต.ค.๕๖) เวลา ๑๕.๓๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ “ลายน้ำทอง” ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ รางวัล ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยถึงการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy Forum – WEF) ประจำปี ๒๕๕๖ ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่า ตนในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยในที่ประชุม ตนได้กล่าวถึงการดำเนินงานของประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพของสตรีผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งนี้ ประเทศไทยตระหนักดีว่าการเสริมพลังสตรีไม่อาจขึ้นอยู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนอคติทางเพศ และการส่งเสริมภาวะผู้นำสตรี เพื่อให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเต็มความสามารถ

หน้า 10 จาก 10