• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

วันนี้ (๔ ก.ย. ๕๖) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ"ยืนหยัดต้านคอร์รัปชั่น" ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดกิจกรรมและองค์ความรู้ เพื่อการสร้างพลังเครือข่ายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและมหกรรมรวมพลังเยาวชนไทยต่อต้านทุจริต ณ ห้องปรินซ์ บอลรูม โรงแรมปรินซ์ พาเลช มหานาค กรุงเทพ

วันนี้ (๒ ก.ย.๕๖) เวลา ๑๕.๓๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ นายมิเลียเล่ กีหลาด ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือเรื่องการดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวโรฮิงญา ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี ชั้น ๙ อาคารใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒ ก.ย.๕๖) เวลา ๑๓.๓๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๓๑ ส.ค.๕๖) เวลา ๑๓.๐๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันนี้ (๓๐ ส.ค.๕๖) เวลา ๑๗.๐๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางไปเยี่ยมผู้เสียหาย จากกรณีเด็กหญิงวัย ๔ ขวบ ถูกรุ่นพี่ชายหลายคนรุมข่มขืนในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ณ สถานีตำรวจภูธณบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันนี้ (๓๐ ส.ค.๕๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๖ และมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน และสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๕๐๐ คน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันนี้ (๓๐ส.ค.๕๖) เวลา ๐๘.๓๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาวิชาการด้านสตรีและครอบครัว “ความสมดุลของชีวิตและการทำงาน Work – Life Balance” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็นด้านสตรีและครอบครัว ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๙ ส.ค.๕๖) เวลา ๑๕.๓๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ นายลุยส์ บาไรรา เดอ โซซา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรองตึกวังกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๙ส.ค.๕๖) เวลา ๑๔.๓๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สะพานขาว กรุงเทพฯ

 

วันนี้ (๒๘ ส.ค.๕๖) เวลา ๑๔.๐๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ นางสาวมาเรีย เดล การ์เมน โมเรโน ไรย์มุนโด เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรองตึกวังกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

หน้า 10 จาก 73