• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

วันนี้ (๑๓ พ.ย. ๕๖) เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยภายหลังประชาชนจำนวน ๗๕ คน มาร้องขอความช่วยเหลือ กรณีที่ถูกบริษัทดิจิตอล คราวน์โฮลดิ้ง จำกัด (DCHL) หลอกลวงให้ทำธุรกิจและเดือดร้อนเป็นหนี้นอกระบบว่า จากกรณีที่ถูกบริษัทดิจิตอล คราวน์โฮลดิ้ง จำกัด (DCHL) หลอกลวงประชาชนจำนวนมากให้ร่วมทำธุรกิจขายตะเกียงน้ำมันหอมระเหยลักษณะแชร์ลูกโซ่ โดยมีประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อจำนวนกว่า ๓๐๐ คน ที่ไปกู้ยืมหนี้นอกระบบ คนละประมาณ ๒ แสนบาท มาร่วมลงทุนธุรกิจดังกล่าว ทำให้ได้รับความเดือดร้อนไม่มีเงินไปจ่ายหนี้นอกระบบ และถูกยึดที่ดินทำกิน ซึ่งหลังจากได้รับทราบปัญหา เบื้องต้นกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ให้เงินช่วยเหลือคนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นค่าเดินทางและค่าอาหาร พร้อมทั้งจัดหาที่พักชั่วคราวให้ประชาชนที่มาจากต่างจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มดังกล่าว.

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๓๖ ปี วันสตรีแห่งชาติติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ตามคำเชิญของ Ms Idelta Maria Rodrigues รัฐมนตรีด้านการส่งเสริมความเสมอภาคติมอร์-เลสเต Secretary of State for the Promotion of Equality (SEPI)

วันนี้ (๘ พ.ย. ๕๖) เวลา ๑๑.๐๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน “เทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี มหกรรมสินค้าดี จากสตรีชายแดนใต้” พร้อมจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญบุหงาซีเระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ MCC HALL ชั้น ๔ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ

วันนี้ (๗ พ.ย. ๕๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูษย์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาหอการค้าไทย จัดการสัมมนา เรื่อง การจัดทำประชาพิจารณ์ ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) โดยมี นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วันนี้ (๖ พ.ย.๕๖) เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  สะพานขาว กรุงเทพฯ นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยหลังจากให้ตัวแทนจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) เข้าพบหารือ เรื่อง ระบบ Call Center ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร ๑๓๐๐ ว่า นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้ให้นโยบายแก่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้เร่งแก้ไขปัญหาระบบ Call Center ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร ๑๓๐๐ เนื่องจากเกิดปัญหา คือ ผู้เสียหายโทรเข้ามาใช้บริการในระบบน้อย ทั้งที่ความเป็นจริงเกิดปัญหาสังคมมากมาย กระทรวงฯ จึงให้เอไอเอส ไอซีที และทีโอที เข้ามารับฟังปัญหาและร่วมกันบูรณาการแก้ไขบริการ  Call Center เพื่อให้สะดวกต่อการใช้บริการของผู้เสียหายมากยิ่งขึ้น และได้ขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน ให้ปฏิบัติตามที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ดังนี้ ๑.การช่วยเหลือกรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วัยใส) ๒.การช่วยเหลือกรณีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๓.การช่วยเหลือกรณีแรงงานเด็ก และ ๔.การช่วยเหลือกรณีการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้นำผู้เสียหายทั้ง ๔ กรณี เข้าระบบ Call Center ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และอยู่ในระบบที่สามารถตรวจสอบได้

วันนี้(๖ พ.ย. ๕๖) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย    ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และเดอะมอลล์ บางกะปิ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “เทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี มหกรรมสินค้าดี จากสตรีชายแดนใต้” ระหว่างวันที่  ๘-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ MCC HALL ชั้น ๔ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ

วันนี้ (๕ พ.ย. ๕๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พลังเยาวชน “หยุด” ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ครอบครัว : เยาวชนรุ่นใหม่ รัก…ไร้รุนแรง” โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวเข้า และนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๔๕๐ คน ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางเข้าเยี่ยมอาการของ ด.ช.พรเทพ ศรีประภา หรือ น้องกังฟู อายุ ๘ เดือน ที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ไอ.ซี.ยู.เด็ก ของโรงพยาบาลวิภาราม หลังได้พลัดตกจากระเบียงของห้องพักเลขที่ ๑๑๐/๓๙ ชั้น ๕ อาคาร ๑๑๐ โครงการเคหะบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม แขวงบึงกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้ารอบ ๑๒ คนสุดท้าย โครงการ SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด” เพื่อเข้าบ้าน SMART LADY CAMP โดยใช้รูปแบบรายการเรียลลิตี้ทีวี ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นระยะเวลา ๑ เดือน เริ่มออกอากาศ ๑๖ พฤศจิกายน นี้ ทางทรูวิชั่นส์ ช่องเรียลลิตี้ ๖๐ และ HD ๑๑๐ ณ ลานไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

วันนี้ (๓๑ ต.ค.๕๖) เวลา ๑๔.๐๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ รับฟังการบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม บริการเยาวชน และผู้สูงวัย จังหวัดลพบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะให้การต้อนรับ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หน้า 10 จาก 12