• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

วันนี้ (๑๕ ต.ค. ๕๗) เวลา ๑๑.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า จากกรณีนางสังเวียน รักษาเพ็ชร์ อายุ ๕๔ ปี ชาว จ.ลพบุรี จุดไฟเผาตัวเอง ด้านหน้าศูนย์บริการประชาชน (ชั่วคราว) ฝั่งสำนักงาน กพ.ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล โดยคาดว่าน่าจะมาจากความเครียดปัญหาที่ดิน ภายหลังเข้ายื่นหนังสือให้ คสช.ช่วยเหลือ เข้ามาทวงถามเรื่องที่เคยร้องเรียนไปแล้วเกี่ยวกับปัญหาหนี้สิน แต่ไม่ได้รับความคืบหน้า ประกอบกับมีความอัดอั้นระหว่างร้องเรียนจึงนำน้ำมันที่ใส่ในขวดแบรนด์มาราดและจุดไฟเผาตัวเองนั้น ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาลแล้วนั้น จากกรณีดังกล่าว ตนได้มอบหมายให้นางเสาวนีย์ โขมพัตร รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร.๑๓๐๐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปตรวจสอบและเยียวยาผู้บาดเจ็บ โดยกระทรวงฯ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในเบื้องต้น และประสานทางครอบครัวผู้บาดเจ็บให้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมให้เจ้าหน้าที่ดูแลสภาพจิตใจของผู้บาดเจ็บและครอบครัวต่อไป

 

วันนี้ (๑๕ ต.ค.๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงาน ในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

 

วันนี้ (๑๔ ต.ค.๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดสายงานชุดปฏิบัติการจัดระเบียบคนขอทาน ลงพื้นที่สำรวจและจัดระเบียบคนขอทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำขอทานเหล่านั้นมาคัดแยก ตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางดำเนินการช่วยเหลือต่อไป โดยนัดเตรียมพร้อม ณ บ้านมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๔ ต.ค.๕๗) เวลา ๐๗.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๓ ต.ค.๕๗) เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้คณะนักกีฬาไทยเข้าอำลาและรับโอวาท ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการ INCHEON 2014 ASIAN PARA GAMES ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

วันนี้ (๑๓ ต.ค.๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๐ ต.ค.๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)(พอช.) และ ๒.การเคหะแห่งชาติ (กคช.) พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่หน่วยงาน ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และการเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ กรุงเทพฯ

 

วันนี้ (๑๐ ต.ค.๕๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๙ ต.ค.๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาคนขอทาน ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๗ เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาขอทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

วันนี้ (๙ ต.ค.๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

หน้า 10 จาก 15