• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ยอดการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2553
สคร. สรุปยอดการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2553 สูงกว่าประมาณการถึง 8,253 ล้านบาท       

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมา รัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 สามารถนำส่งรายได้เข้าแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 91,553.22 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการถึง 8,253.22 ล้านบาท จากที่ได้ประมาณไว้ 83,300.00 บาท ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจท่ามกลางความกดดันของภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ

นอกจากนี้ ยังพบว่าในเดือนกันยายน 2553 รัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้น   ต่ำกว่าร้อยละ 50 มีการนำส่งรายได้เข้าแผ่นดิน สูงกว่าที่ประมาณการไว้เช่นเดียวกัน โดยมีจำนวน 9,344.61 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 1,324.67 ล้านบาท โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของ     ปี 2553 จำนวน 6,934.46 ล้านบาท สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำส่งรายได้แผ่นดินจำนวน 1,520.15 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำส่งรายได้แผ่นดินจำนวน 496.23 ล้านบาท และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำส่งเงินปันผลประจำปี 2552 จำนวน 225.80 ล้านบาท

“อย่างไรก็ตาม ตัวเลขรายได้นำส่งแผ่นดินเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ และทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปในระดับหนึ่ง แต่สิ่งสำคัญ ที่ทาง สคร. หวังผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการคลัง นั่นคือ การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ดร.สมชัย กล่าวสรุป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณวราภรณ์ อุดมไพศาล
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-298 5800 ต่อ 6753 มือถือ 081-928 7144
อีเมล์ Varaporn@dcconsultants.co.th

ที่มา : กระทรวงการคลัง
ผู้นำเสนอ : กลุ่มสารนิเทศการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง